SynapsZ en Synergie

SYNAPSZ:. sunapsis = aanraking, raakpunt of verbinding) is de contactplaats tussen twee zenuwcellen of tussen een zenuwcel en een spiervezel, waar zenuwimpuls-/informatie-overdracht plaatsvindt. 

Het bijzondere is eigenlijk dat er juist GEEN contact is tussen de uiteinden van zenuw- en/of spiercellen, maar dat hier juist een stukje RUIMTE is waarin de signalen overspringen.


In dit beeld kunnen wij ons goed vinden; SynapsZ wil verbinden, aansturen en ruimte geven aan. Ruimte geven aan onze eigen expressie en ideeën, maar ook aan die van andere creatieve geesten, en daar een verbinding mee aangaan.

Van hieruit is het zowel middel als doel om te verbazen, vernieuwen, vertellen, veroorzaken, verwarren en verwonderen.

SynapsZ is ontstaan uit de Groepsexpositie “Het is het spoor dat je bijster maakt” in Kasteel Ravenhof, juni 2014. Wat aanvankelijk een reguliere expo zou worden, met beelden, schilderijen en assemblages, werd gaandeweg een samensmelting van gelijkgestemde kunstuitingen, van performance tot concept art, met een alles verbindend geluidsaspect. Zowel deelnemende kunstenaars als bezoekers ervoeren de expo als een avontuurlijke ontdekkingsreis, als een beleving. Geen kunst waar je op afstand naar kijkt, maar waar je tussendoor loopt, en onderdeel van bent.

     

Vele vruchtbare brainstormsessies verder ontstond SynapsZ en de gemeenschappelijke drang tot uitbouwen van het Ravenhof-concept. De expositie ZIENTUIGEN is een eerste volgende stap, waarin we voor het eerst een verbinding willen maken met andere (gast-) kunstenaars, maar ook met de samenleving. Kunst tussen de mensen, mensen tussen de kunst.  Ervaringen van kunst en samenleving die nooit ons bewustzijn zouden kunnen bereiken zonder de onontbeerlijke instrumenten waarmee we waarnemen:  De Zintuigen.

  

SynapsZ = Petra Kwaadgras, Els van Egeraat, Hans Oerlemans, Fred de Ron, Gerard Huisintveld, Richard de Weert en Jan Slokkers (Voorzitter)


             

 

SynapsZ' Galerie Stallen 3 geopend vanaf 24 nov 2017, in Blokstallen 3 te Bergen op Zoom.                                Voor info betreffende mogelijkheden en voorwaarden mbt exposeren graag mailen naar synapszboz@gmail.com

 

                          Afgesloten projecten 

 

  

 

                                                                      Boekjes Exposities te downloaden op pagina ACTUEEL