K   u   n   s   t   c   o   l   l   e   c   t   i   e   f 
       

E x p o ' s   e n   P r o j e c t e n   m e t   v r i j e   u i t l o o p


 ________________________________________

8 september t/m 2 december 2018

Een hommage aan 3 kunstmonumenten die het kunstklimaat in Bergen op Zoom (en tot ver daarbuiten) de afgelopen halve eeuw hebben bepaald, diverse generaties hebben geïnspireerd en beïnvloed, en een indrukwekkend oeuvre op hun naam hebben staan: 

Jan wessendorp, Joop Mijsbergen en Fons Gieles (1924-1995)

De expo, die plaatsvindt in de tuinzalen van het Markiezenhof, zal op de bekende eigen wijze van SynapsZ dynamisch en verrassend van karakter zijn, en wordt officieel geopend op zaterdagmiddag 8 september 2018 14.00u, in de Hofzaal van het Markiezenhof, door Koert Damveld.

Markiezenhof, Steenbergsestraat 8, Bergen op Zoom

Met deze expositie sluit het kunstcollectief ook perfect aan bij het thema van het Markiezenhof:"Publiek geheim - geheim publiek". Al vanaf het begin was er een nauwe samenwerking met Cees van Broekhoven van het Cultuurbedrijf en het Markiezenhof. Vandaar ook de keuze  voor het Markiezenhof als locatie, met de twee open tuinzalen en het museumcafé. De entree is voor deze expositie op de begane grond van ons stadspaleis uiteraard gratis.

Gezien het onderwijzend karakter van de drie Bergse kunstenaars, wordt ook in het bijzonder aandacht besteed aan de jeugd, de opkomende kunstenaars in spé.  'Het educatieve component in deze staat voorop. Juist de culturele kunstzinnige vormgeving en onderwijs worden in deze expositie meegenomen. Scholen zullen daartoe nog worden aangemoedigd om actief deel te nemen.' Zo zit het collectief vol met ideeën die van deze "Homm'age à trois" een continue levend evenement zullen maken. Je heet tenslotte niet voor niets Synapsz Kunstcollectief. Dat betekent in ieder geval voor het publiek twee dingen: Kwaliteit met een hoofdletter en een continue confrontatie met verrassingen.

HOMM'AGE A LA CARTE

Op 18 september, 23 oktober en 20 november 2018 vinden in de Theaterzaal van het CKB, tussen 20.00u en 21.00u, gesprekken plaats met de kunstenaars (en kinderen van Fons Gieles), in de geest van het "College Tour" format. Presentator Henk Boot, oud hoofdredacteur van BNdeStem zal, ondersteund met woord en beeld, samen met de kunstenaars de diepte ingaan om drijfveren, achtergronden en twijfels bloot te leggen. Gesprekken die gaan over pijn en succes, passie en frustratie, kunst(-enaarschap) en vergankelijkheid. Ook het publiek zal in de gelegenheid zijn om vragen te stellen.

18 september: Joop Mijsbergen

23 oktober: (kinderen van) Fons Gieles

20 november: Jan Wessendorp


Toegangskaartje(s) gratis af te halen bij  de Cultuurbalie van het Markiezenhof

_____________________________________________ 

SynapsZ en Synergie

SYNAPSZ:. sunapsis = aanraking, raakpunt of verbinding) is de contactplaats tussen twee zenuwcellen of tussen een zenuwcel en een spiervezel, waar zenuwimpuls-/informatie-overdracht plaatsvindt. 

Het bijzondere is eigenlijk dat er juist GEEN contact is tussen de uiteinden van zenuw- en/of spiercellen, maar dat hier juist een stukje RUIMTE is waarin de signalen overspringen.

In dit beeld kunnen wij ons goed vinden; SynapsZ wil verbinden, aansturen en ruimte geven aan. Ruimte geven aan onze eigen expressie en ideeën, maar ook aan die van andere creatieve geesten, en daar een verbinding mee aangaan. Van hieruit is het zowel middel als doel om te verbazen, vernieuwen, vertellen, veroorzaken, verwarren en verwonderen.

SynapsZ is ontstaan uit de Groepsexpositie “Het is het spoor dat je bijster maakt” in Kasteel Ravenhof, juni 2014. Wat aanvankelijk een reguliere expo zou worden, met beelden, schilderijen en assemblages, werd gaandeweg een samensmelting van gelijkgestemde kunstuitingen, van performance tot concept art, met een alles verbindend geluidsaspect. Zowel deelnemende kunstenaars als bezoekers ervoeren de expo als een avontuurlijke ontdekkingsreis, als een beleving. Geen kunst waar je op afstand naar kijkt, maar waar je tussendoor loopt, en onderdeel van bent.


Vele vruchtbare brainstormsessies verder ontstond SynapsZ en de gemeenschappelijke drang tot uitbouwen van het Ravenhof-concept. De expositie ZIENTUIGEN was een eerste volgende stap, waarin we voor het eerst een verbinding wilden maken met andere (gast-) kunstenaars, maar ook met de samenleving. Kunst tussen de mensen, mensen tussen de kunst.  Ervaringen van kunst en samenleving die nooit ons bewustzijn zouden kunnen bereiken zonder de onontbeerlijke instrumenten waarmee we waarnemen:  De Zintuigen.

SynapsZ = 

Petra Kwaadgras, Els van Egeraat, Gerard Huisintveld, Hans Oerlemans, Richard de Weert, Fred de Ron en Jan Slokkers (voorzitter)


De Raakpunten van SynapsZ
Publicatie Brabant Cultureel door Albert Hagenaars
De raakpunten van kunstcollectief SynapsZ.pdf (1.13MB)
De Raakpunten van SynapsZ
Publicatie Brabant Cultureel door Albert Hagenaars
De raakpunten van kunstcollectief SynapsZ.pdf (1.13MB)

                 

       

                              Boekjes Exposities/projecten te downloaden op pagina WAT