K   u   n   s   t   c   o   l   l   e   c   t   i   e   f 
       

E x p o ' s   e n   P r o j e c t e n   m e t   v r i j e   u i t l o o p

            SynapsZ en Synergie

SYNAPSZ:. sunapsis = aanraking, raakpunt of verbinding) is de contactplaats tussen twee zenuwcellen of tussen een zenuwcel en een spiervezel, waar zenuwimpuls-/informatie-overdracht plaatsvindt. 

Het bijzondere is eigenlijk dat er juist GEEN contact is tussen de uiteinden van zenuw- en/of spiercellen, maar dat hier juist een stukje RUIMTE is waarin de signalen overspringen.

In dit beeld kunnen wij ons goed vinden; SynapsZ wil verbinden, aansturen en ruimte geven aan. Ruimte geven aan onze eigen expressie en ideeën, maar ook aan die van andere creatieve geesten, en daar een verbinding mee aangaan. Van hieruit is het zowel middel als doel om te verbazen, vernieuwen, vertellen, veroorzaken, verwarren en verwonderen.

SynapsZ is ontstaan uit de Groepsexpositie “Het is het spoor dat je bijster maakt” in Kasteel Ravenhof, juni 2014. Wat aanvankelijk een reguliere expo zou worden, met beelden, schilderijen en assemblages, werd gaandeweg een samensmelting van gelijkgestemde kunstuitingen, van performance tot concept art, met een alles verbindend geluidsaspect. Zowel deelnemende kunstenaars als bezoekers ervoeren de expo als een avontuurlijke ontdekkingsreis, als een beleving. Geen kunst waar je op afstand naar kijkt, maar waar je tussendoor loopt, en onderdeel van bent.

Vele vruchtbare brainstormsessies verder ontstond SynapsZ en de gemeenschappelijke drang tot uitbouwen van het Ravenhof-concept. De expositie ZIENTUIGEN is een eerste volgende stap, waarin we voor het eerst een verbinding willen maken met andere (gast-) kunstenaars, maar ook met de samenleving. Kunst tussen de mensen, mensen tussen de kunst.  Ervaringen van kunst en samenleving die nooit ons bewustzijn zouden kunnen bereiken zonder de onontbeerlijke instrumenten waarmee we waarnemen:  De Zintuigen.

SynapsZ= Petra Kwaadgras, Els van Egeraat, Hans Oerlemans, Richard de Weert, Gerard Huisintveld en Jan Slokkers (voorzitter)

5 mei tm 3 juni 2018 in Galerie Stallen 3:

EXPO KORTSLUITER! 

Een spannende en bijzondere fototentoonstelling van 3 fotografen: Will Matthijs, Nell Kremers en Huib Lotterman.

Opening 5 mei 15:00 in Galerie Stallen 3

SynapsZ Kunstcollectief zoekt verbinding, krijgt Kortsluiting, en zet de focus op scherp met SynapsZ randverschijnselen.

Treedt binnen in de wereld van vergankelijkheid, emotie, eenzaamheid, waar mens en omgeving centraal staan, in een spel met licht en compositie. Ervaar graffiti als pure kunstvorm en dwaal mee door de contrastrijke monumentale gebouwen, waar zonnestralen het krachtige lijnenspel doorbreken.

Blokstallen 3, Bergen op Zoom 
5 april, overhandiging van opbrengst Kunstveiling tbv WiboZ

Donderdagmiddag 5 april werd in Galerie Stallen 3 de door SynapsZ georganiseerde Kunstveiling tbv WiBoZ officieel afgesloten. Het mooie eindbedrag van 2755,- werd symbolisch, in de vorm van een cheque, door de voorzitter van SynapsZ Jan Slokkers overhandigd aan enkele toekomstige bewoners van WiBoZ (Woon Initiatief BoZ), in het bijzijn van SynapsZ leden Richard de Weert, Hans Oerlemans, Els van Egeraat en Fred de Ron. Voorzitter van WiBoZ, Henk de Rooij en hoofd sponsorcommissie WiBoZ Michel Dons gaven aan zeer content te zijn met de actie, vertelden waar de opbrengst specifiek aan ten goede kwam, en gaven een korte toelichting van nog lopende acties, waarna er geproost kon worden.

G a l e r i e  S t a l l e n  3

SynapsZ' Galerie Stallen 3 geopend vanaf 24 nov 2017,in Blokstallen 3 te Bergen op Zoom.  

Voor info betreffende mogelijkheden en voorwaarden mbt exposeren graag mailen naar synapszboz@gmail.com

 

 

                 Afgesloten projecten
 

 

  

 

                                                            Boekjes Exposities te downloaden op pagina ACTUEEL